وقت آن رسیده است که شرکت خود را بسازید. مدیر شکرت خود باشید و با تصمیمات درست و برنامه ریزی منطقی، کارمندان شرکت خود را انتخاب کنید. سعی کنید موفق ترین مجموعه را بسازید.

در این بازی همه بازیکنان در نقش مدیران یک شرکت یا سازمان هستند، حالا شما با توجه به سیاست هایی که اتخاذ می کنید و کارمندانی که استخدام می کنید، باید بهترین عملکرد را داشته باشید و بیشترین محبوبیت را در نزد مردم به دست بیاورید.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید