آوانگارد

وقت آن رسیده است که شرکت خود را بسازید. مدیر شرکت خود باشید و با تصمیمات درست و برنامه ریزی منطقی، کارمندان شرکت خود را انتخاب کنید. سعی کنید موفق ترین مجموعه را بسازید.

در این بازی همه بازیکنان در نقش مدیران یک شرکت یا سازمان هستند، حالا شما با توجه به سیاست هایی که اتخاذ می کنید و کارمندانی که استخدام می کنید، باید بهترین عملکرد را داشته باشید و بیشترین محبوبیت را در نزد مردم به دست بیاورید.

تعداد نفرات

1_4 نفر

+20 دقیقه

مدت زمان بازی

میزان سختی : آسان