در این بازی شما در نقش چند تاجر هستید که می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، سرمایه خود را افزایش داده و سهام بانک ملی را خریداری نمایید. شما می‌توانید سرمایه خود را در بانک یا کسب و کار خود سرمایه‌گذاری کنید؛ یا اینکه به صورت نقدی آن را نگه دارید. اما هر کدام از این روش‌ها دارای منافع و مضراتی هستند. همچنین در این راه، موانع و اتفاقات غیرمنتظره‌ای پیش روی شما وجود دارند. برنده بازی کسی است که زودتر از همه بتواند به سهام بانک ملی برسد.

تعداد نفرات

2_5

45 دقیقه

مدت زمان بازی

میزان سختی : متوسط