شما تعدادى علاقه‌مند به پرندگان (پژوهشگر، پرنده‌نگر، پرنده‌شناس و کلکسیونر) بوده که در جستجوى بهترین پرنده‌ها براى کشف و جذب به شبکه پناهگاه حیات وحش خود هستید. هر پرنده، زنجیره اى از ترکیب‌هاى قوى را در یکى از زیستگاه‌هاى شما ایجاد می‌کند. هر زیستگاه به یک جنبه کلیدى رشد پناهگاه شما اختصاص دارد.

  • با انداختن تاس‌ها در غذادهنده، توکن‌هاى غذا کسب کنید.
  • با استفاده از تخم‌هاى مینیاتورى در رنگ‌هاى مختلف، براى پرنده‌هاى خود تخم بگذارید.
  • با کشیدن کارت از بین صدها کارت منحصربفرد پرندگان، کلکسیون پرنده‌هاى خود را گسترش دهید

بازیکن برنده کسى است که از جمع‌آورى پرنده‌ها، کارت‌هاى پاداش، هدف‌هاى هر دور، تخم‌ها، غذاها و پرنده‌هاى چیده شده، امتیاز بیشترى کسب کرده باشد.

تعداد نفرات

1_5

70 دقیقه

مدت زمان بازی

میزان سختی : متوسط